Sestava

Horní řada z leva: V.Kautman, R.Klímek, K.Vácha, M.Matyk, M.Samec, F.Doule, M.Sitár
Dolní řada z leva: J.Heřta, M.Gála, M.Susol, P.Lukáš, J.Hodina