ROK ZALOŽENÍ ODDÍLU KOŠÍKOVÉ

Bylo to přesně 22.1.1975. kdy proběhla ustavující schůze oddílu košíkové. Nebylo snadné tento oddíl založit. Vimperk a ani celý prachatický okres neměl v košíkové žádnou tradici. Prvořadým úkolem bylo zajistit tělocvičnu. Tu se nakonec podařilo zajistit v ekonomické škole, kde jsme se jedenkrát týdně scházeli. Materiálně byla činnost oddílu zajištěna z rozpočtu TJ Šumavan Vimperk. V počátku měl oddíl 14 členů, ale během roku nás mnozí opustili a tak jsme měli na konci jen 7 členů: Komrska, Volf, Kočnar, Prošek, Chomát, Procházka a Černý. Během sezóny pak byli přijati 3 noví členové: Krejčí, Pecka a Moulík
 

Z počátku byly řešeny dětské nemoci jako problémy s docházkou na tréninky (kdy jsme se scházeli i ve 4 lidech), hlavně byl problém s pracovníky celnice, kteří slíbili, že si nechají upravit pracovní dobu, což se stalo a činnost klubu se podařilo stabilizovat. Dále jsme se zaměřili na stmelení hráčského kádru. Do tělocvičny jsme začali docházet i přes léto a celá naše podzimní činnost se zaměřila na přípravu účasti oddílu v okresním či krajském basketbalovém přeboru. Byla snaha vytvořit kroužek košíkové na I.ZDŠ, ale pro velkou konkurenci sportů jako jsou hokej, fotbal, lyžování a házená, se zatím mládežnický oddíl založit nepodařilo. Problémem také bylo, že pokud bychom byli přijati do krajského přeboru, tělocvična na ekonomické škole neměla odpovídající parametry a tak se nám podařilo zajistit možnost sehrát soutěžní utkání v tělocvičně ve čkyňské škole.
Během roku jsme sehráli utkání ve Čkyni, kde jsme vyhráli o 30 bodů a utkání s místní vojenskou posádkou, ve kterém jsme pro změnu o 30 bodů prohráli, neboť tento soupeř měl ve svém středu hráče, kteří již košíkovou někde hráli. Navázali jsme také styk s oddílem košíkové ve Strakonicích a byly pozváni na přátelský zápas do nové strakonické sportovní haly.